Släktforskning i Hjo

Släktforskning i Hjo

Tankar under våra kuser

Under våra kurser dyker det upp problem, som vi försöker lösa.

Släktforskningens dag

kurserPosted by Karl Bergstrand Sun, March 20, 2011 09:18:52

Fullt hus var det på biblioteket i Hjo på släktforskningens dag. Vi kunde inte betjäna mer än hälften av alla besökare. En stark kontrast mot förra året då vi endast hade ett fåtal besökare.

Tyvärr fungerade inte det trådlösa nätverket, så vi kunde endast koppla upp en dator på AD online.

Det var inga direkt svårbemästrade fall, utan mest grundforskning.

Två av våra besökare påstod att de hade kungligt blod en från Karl XV och en från Oskar II.

Skulle alla som tros sig stamma från kungliga snedsteg vara sanna så skulle de inte gjort mycket annat än att lägrat kvinnor.

Beviset för den ena skulle vara att hon fått namnet Carlqvist. Hon var född 1836 då var prins Karl endast 10 år.

Det är väl ganska vanligt att man har förstärkt sina anor när det fötts ett oäkta barn. Något som senare har gått vidare genom muntlig tradition i släkten.

Jag gjorde en släktforskning för några år sedan då de äldre i släkten påstod att en anmoder var prästdotter. Hon skulle fått sitt ovanliga efternamn efter sin far prästen och han skulle bekostat hennes utbildning i Göteborg.

Det visade sig att hon hade en morbroder som var präst och hade samma namn.

Detta var svårt för de äldre i släkten att acceptera, de trodde inte på det.

Precis som i ett TV program för ett tag sedan då man gjorde en DNA test som visade att han inte kunde vara släkt med kungen. Han trodde att de hade förväxlat proven på SKL.